Wat beweegt mij?

Mijn naam is Janco Duijs. Ik hou ervan als mensen Janco Duijs JDP cambities en plannen hebben en er met passie aan willen werken om deze te verwezenlijken. Of het nu gaat om het eigen professioneel functioneren of het tot bloei brengen van een team of organisatie, het proces vind ik altijd even boeiend. Dat geldt overigens ook voor het pad dat ik zelf bewandel!

Het is heel mooi als mensen zich bezighouden met zaken die ze boeiend en waardevol vinden en waar ze graag beter in willen worden. Dat is de ideale uitgangspositie voor het bereiken van kwaliteit, resultaat én voldoening. Omdat het ‘klopt’. Professionele prestaties en persoonlijke groei gaan dan hand in hand.

Ik draag er graag aan bij dat mensen hun draai vinden en tot ontplooiing komen, zelfstandig of in organisaties. Allerlei soorten ‘projecten’ waar de persoon in kwestie bij betrokken is, kunnen hierbij als leerschool dienen. Voorbeelden kunnen zijn een businessplan dat vorm krijgt en ten uitvoer wordt gebracht, een organisatorisch verbeterproject of een gewenste verbetering in het eigen functioneren.

Mijn activiteiten zijn erop gericht om mensen te begeleiden bij het verwezenlijken van dergelijke ambities, met aandacht voor zowel de inhoud – de weg naar het doel – als voor de persoonlijke ontwikkeling die hiermee gepaard gaat. Als deze combinatie van inhoud en persoon onderwerp van gesprek is, ben ik als begeleider in mijn kracht.

Hoe werk ik?

Betrokkenheid is voor mij de meest wezenlijke pijler van goede samenwerking. Betrokkenheid in de persoonlijke relatie, maar ook bij de ambities van de persoon die wordt begeleid. Het vertrekpunt hierbij is het belang dat door hem of haar zelf aan het halen van de ambities wordt toegekend. ‘Wat is het doel en wat maakt dit doel zo de moeite waard?’

Welke rollen vervul ik?

Momenteel richt ik me op de rol van ondernemerscoach en op de rollen van hogeschooldocent en studentcoach. Meer over deze en over mijn eerdere rollen, is te lezen op de pagina ‘Wat ik doe’.